گروه تشریفات بین المللی پارت

دسته گل عروس

دسته گل عروس یکی از نمادهای بین المللی این سنت است که گروه گل آرایی تشریفات مجالس پارت با دیزاینهای مدروز زیباترین دسته گلهای عروس را در اختیار شما قرار میدهد.