گروه تشریفات بین المللی پارت

مراسم جشن تولد

مراسم جشن تولد کودکان و بزرگسالان با دکورهای متعدد و جذاب تخصص تشریفات مجالس پارت می باشد.  نمونه ای از دکوراسیون این مجالس را در ذیل مشاهده نمایید .