گروه تشریفات بین المللی پارت

برگزاری همایش و سمینار

تشریفات پارت بی شک از پرسابقه ترین شرکتهای برگزاری همایشها و سمینارهای دولتی و خصوصی میباشد نمونه فعالیتها و جشنهای بسار عظیم این موسسه قطعا نظر مشکل پسندان را به خود جلب مینماید