گروه تشریفات بین المللی پارت

مراسم ولیمه

تشریفات پارت با سابقه طولانی از پذیرایی در اینگونه مراسم آماده برگزاری مراسمهای ولیمه حجاج ، مجالس زنانه با کادر مجرب خانم و .. میباشد .