گروه تشریفات بین المللی پارت

سفره عقد

این سنت نیکو و زیبا را با دیزاینهای روز و زیبا برای شما بجا می آوریم . انواع سفره عقدهای آیینه ، بلور ، سیلور ، کریستال و .. را مناسب هر سلیقه در خدمات مجالس عروسی پارت خواهید یافت .