گروه تشریفات بین المللی پارت

عکاسی ورزشی

در اینجا میتوانید نمونه ای از کارهای استودیوی عکاسی پارت را در میادین بین المللی ورزشس مشاهده نمایید این استودیو همچنین اسپانسر تعدادی از تیمها و مجموعه های تشکیل دهنده این مسابقات بوده است .