گروه تشریفات بین المللی پارت

گل آرایی و دیزاین

گل آرایی و شمع آرایی مراسم در چند سال اخیر جزو لا ینفک مراسمهای نامزدی و عروسی گشته است لذا تشریفات پارت اقدام به جمع آوری چند تن از دیزاینرهای حر فه ای در این زمینه نموده است . تیم گل آرایی و دیزاینرهای حرفه ای تشریفات مجالس وخدمات مجالس پارت برای گل آرایی و دیزاین و هر چه باشکوه تر نمودن مراسمهای شما در کنار شما خواهد بود