گروه تشریفات بین المللی پارت

گالری فیلم

در قسمت گالری فیلم میتوانید گوشه ای از فعالیتها و کارهای انجام شده توسط گروه تشریفات مجالس و خدمات مجالس پارت و استودیوی عکاسی و فیلمبرداری پارت را مشاهده نمایید .