گروه تشریفات بین المللی پارت

منوهای پیشنهادی

منوی گلد
منوی گلد منوی گلدباقلا پلو با گوشت برهزرشک پلو با مرغمرصع پلو یا شیرین پلو با فیله مرغآلبالو پلو با مرغپلو یونانیپلو زعفرانیته چین مرغ زعفرانیجوچه گباب زعفرانی کباب کوبیده زعفرانیخوراک زبان با سس قارچخوراک بیف استراگانوفخورش فسنجان با مرغکشک بادنجان یا دلمه برگخوراک سبزیجات گرم و سرد۴ مدل سالاد به انتخاب مشتری۱۲ مدل دسر تک نفرهانواع نوشابه دوغ . دلستر و آب معدنیشیرینی تارت میوه و شیرینی تر از قنادی لادن یا ناتلی۵ نوع میوه دستچین سرو انواع آب میوه طبیعی مهماندار + سر مهماندار + مدیر سالنمسوول رختکنپرسنل ولکامظروف کامل مبله و ظروف هتلی لاکچریتزیین و گل آرایی لاکچری میز مهمان با گلهای انتخابی فصلورودیه تشریفات انتخابی با گل آرایی لاکچریجایگاه انتخابی با گل آرایی لاکچریبار شمع رویایی - ولکام عروس و دامادهدیه ویژه تشریفات پارتقیمت ۱۴۵۰۰۰ تومانمنوهای پیشنهادی قابل تغییر نمیباشند برای ترکیب منوهای بیشتر به بخش برآورد هزینه سایت مراجعه نمایید .
منوی رویال
منوی رویال منوی رویالباقلا پلو با گوشت برهزرشک پلو با مرغمرصع پلو یا شیرین پلو با فیله مرغآلبالو پلو با مرغپلو یونانیپلو زعفرانیته چین مرغ زعفرانیبره بریان کامل یا بوقلمون با سس پرتقال کباب بختیاریکباب کوبیده زعفرانیخوراک زبان با سس قارچخوراک بیف استراگانوفخورش فسنجان با مرغکشک بادنجان یا دلمه برگخوراک سبزیجات گرم و سرد۴ مدل سالاد به انتخاب مشتری۱۲ مدل دسر تک نفرهانواع نوشابه دوغ . دلستر و آب معدنیشیرینی تارت میوه و شیرینی تر از قنادی لادن یا ناتلی۷ نوع میوه دستچین سرو انواع آب میوه طبیعی سرو میان وعده جوجه چینی آبشار شکلات رویاییمهماندار + سر مهماندار + مدیر سالنمسوول رختکنپرسنل ولکامظروف کامل چپندر و ظروف هتلی لاکچریمیز ( وی آی پی ) و ( سی آی پی)تزیین محوطه با فانوس و قفس و شمع آرایی و گل آراییآرک یونانی همراه با گل آرایی در محوطه و یا سالنسفره عقد تشریفاتی به همراه گل آرایی لاکچریتزیین و گل آرایی لاکچری میز مهمان با گلهای انتخابی فصلورودیه تشریفات انتخابی با گل آرایی لاکچریجایگاه انتخابی با گل آرایی لاکچریپذیرایی سفره عقد با شیرینی انگشتی و آب میوه طبیعیقهوه خانه سنتی سرو بال کباب ساده و اسپایسی و ذرت مکزیکی در کنار قهوه خانههدیه تشریفات مراسم آتش بازی و مه سرد – بار شمع رویایی - ولکام عروس و داماد - دکور کافی شاپقیمت ۲۰۰۰۰۰ تومانمنوهای پیشنهادی قابل تغییر نمیباشند برای ترکیب منوهای بیشتر به بخش برآورد هزینه سایت مراجعه نمایید .
منوی لاکچری
منوی لاکچری منوی ۵ :باقلا پلو با ماهیچه گوسفندیگردران گوسالهزرشک پلو با مرغ با خلال پسته و باداممرصع پلو یا شیرین پلو با فیله مرغآلبالو پلو با کوفته قلقلیپلو یونانیپلو زعفرانیته چین مرغ زعفرانیبره بریان کامل یا بوقلمون با سس پرتقالشاه میگوی پفکیلابستر با سس هاواییماهی شیر اقیانوسیجوجه کباب زعفرانیکباب کوبیده زعفرانیکباب چنجه مخصوصکباب ترش شمالیخوراک زبان با سس قارچخوراک بیف استراگانوفرولت گوشت فرانسویخورش فسنجان با مرغخورش کاریخورش آلو اسفناجکشک بادنجان یا دلمه برگخوراک سبزیجات گرم و سرد۸مدل سالاد به انتخاب مشتری همراه با بار سسهای فرانسوی۲۰ مدل دسر تک نفره از قنادی سوییت بلیسانواع نوشابه دوغ . دلستر و آب معدنی و موهیتو و آب پرتقال طبیعیشیرینی تارت میوه و شیرینی تر از قنادی لادن یا ناتلیپذیرایی باقلوای مخصوص۸ نوع میوه دستچین و ۷ نوع میوه کوکتلسرو انواع آب میوه طبیعیسرو انواع چای میوه ای نسکافه و کاپوچینوسرو میان وعده جوجه چینیسرو میان وعده سوشی پروتئینی و گیاهیآبشار شکلات رویاییکندی بار با دکور لاکچریبار انواع سیگارهای خارجی با لایتر منمهماندار مخصوص هر میز + سر مهماندار + مدیر سالنمسوول رختکنپرسنل ولکاممیز و صندلی با انتخاب عروس و دامادظروف کامل چپندر و ظروف هتلی لاکچریست کاناپه ۷ نفره چرمیمیز ( وی آی پی ) و ( سی آی پی)۷ طبقه کیک انتخابی با دکور مخصوص برش کیکتزیین محوطه با فانوس و قفس و شمع آرایی و گل آراییآرک یونانیهمراه با گل آرایی در محوطه و یا سالنسفره عقدتشریفاتی به همراه گل آراییلاکچریتزیین و گل آراییلاکچریمیز مهمان با گلهای انتخابی فصلورودیه تشریفات انتخابی با گل آراییلاکچریجایگاه انتخابی با گل آراییلاکچریپذیرایی سفره عقد با شیرینی انگشتی و آب میوه طبیعیقهوه خانه سنتیسرو بال کباب ساده و اسپایسی و ذرت مکزیکی در کنار قهوه خانهسرو نان داغ و کباب داغ با گاری سنتی یا دکور چرمیسرو دونر کباب گوشت و مرغ در کنار قهوه خانهباقلا و لبو با چرخ تافی یا دکور چرمیهدیه تشریفات :ورودی باغ منتخب عروس و داماد برای تعداد بالای ۲۵۰ نفر رایگانمراسم آتش بازی و مه سرد–بار شمع رویایی - ولکام عروس و داماد - دکور کافی شاپقیمت ۴۸۰۰۰۰ تومانمنوهای پیشنهادی قابل تغییر نمیباشند برای ترکیب منوهای بیشتر به بخش برآورد هزینه سایت مراجعه نمایید .