گروه تشریفات بین المللی پارت

مجالس ترحیم

تشریفات مجالس و تشریفات عروسی پارت با سابقه طولانی در انجام امور برگزاری مراسم ترحیم و با پرسنل آشنا با حساسیت اینگونه مراسم در خدمت شما عزیزان میباشد . با توجه به حساسیت و فورس ماژور بودن این شرایط پرسنل خاصی جهت انجام تمام امور شامل هماهنگی مساجد ، آگهی ترحیم و ... پاسخگوی نیازهای شما خواهند بود